Kata kunci "UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA" mempunyai 2715 Tenders. Login atau Daftar Untuk Melihat Data Seterusnya
SEBUT HARGA - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA - UKM/JPP/C/SH-12/2024 - **KERJA-KERJA PEMBAIKAN PAIP AIR BEKALAN BANGUNAN DAN KAWASAN SEKITARNYA DI BANGUNAN KOLEJ-KOLEJ KEDIAMAN DAN PENGINAPAN LUAR KAMPUS, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN.**SEBUTHARGA ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR YANG MEMPUNYAI SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN BERDAFTAR DENGAN LPIM/CIDB DALAM GRED, KATEGORI DAN PENGKHUSUSAN YANG BERKAITAN MEMBUAT TAWARAN KERJA BERIKUT.**CIDB: G2 (SELANGOR), KATEGORI: B DAN CE, PENGKHUSUSAN: B24 DAN CE20 DAN PERMIT SPAN IPA JENIS C3.*HARGA DOKUMEN SEBUTHARGA: RM30.00**TARIKH JUALAN DOKUMEN SEBUTHARGA: 18 – 26 APRIL 2024.**TARIKH TUTUP SEBUTHARGA: 30 APRIL 2024 (SELASA)**TARIKH LAWATAN TAPAK: 18 APRIL 2024 (KHAMIS), WAKTU & TEMPAT LAWATAN TAPAK: 10:00 PAGI, JABATAN PEMBANGUNAN PRASARANA, UKM, BANGI, SELANGOR.**TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK ADALAH WAJIB DAN PERLU DIHADIRI OLEH PEGAWAI YANG DITAULIAHKAN SEPERTI NAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN SAHAJA. WAKIL-WAKIL KONTRAKTOR TIDAK DIBENARKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK. SEKIRANYA ADA KEPERLUAN BOLEH HUBUNGI PEGAWAI PUAN SITI FARAHANA BINTI ZAINAL, NO. TELEFON: 03-89214430, EMEL: [email protected]. SEBUTHARGA DIJUAL DALAM BENTUK SALINAN LEMBUT (SOFT COPY) DENGAN HARGA SEPERTI YANG DINYATAKAN DI ATAS. BAYARAN DOKUMEN SEBUTHARGA HENDAKLAH DIBUAT SECARA PINDAHAN WANG KE AKAUN BANK CIMB UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 80-0223430-7. BAYARAN INI TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN. KONTRAKTOR HENDAKLAH MELAMPIRKAN BUKTI PEMBAYARAN, SALINAN SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN DENGAN CIDB/SSM/MOF DAN SIJIL BUMIPUTERA KEMENTERIAN KEWANGAN (JIKA BERKAITAN) KE EMEL [email protected]. DENGAN MENYATAKAN NAMA, EMEL SYARIKAT DAN NOMBOR SEBUTHARGA YANG INGIN DIBELI. DOKUMEN SEBUTHARGA AKAN DIBERIKAN MELALUI EMEL SETELAH BUKTI PEMBAYARAN DITERIMA DAN DISAHKAN.**TEMPOH PEMBAYARAN ADALAH SEPERTI TARIKH JUALAN DOKUMEN.**DOKUMEN SEBUTHARGA YANG SEMPURNA DIISI TERMASUK SEGALA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN (JIKA BERKENAAN) HENDAKLAH DIMASUKKAN KE PETI SEBUTHARGA DI BAHAGIAN KEWANGAN PEMBANGUNAN, ARAS 1, BANGUNAN PENERBIT, UKM, 43600 BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN SEBELUM JAM 12:00 TENGAH HARI PADA 30 APRIL 2024 (SELASA).**SYARIKAT DILARANG MENGEMUKAKAN SALINAN SIJIL YANG TELAH DIPALSUKAN. SEKIRANYA SYARIKAT DIDAPATI MENGEMUKAKAN DOKUMAN YANG TELAH DIPINDA, PIHAK SYARIKAT TIDAK AKAN DIBERI KEUTAMAAN DALAM PEMILIHAN UNTUK MENERIMA APA-APA TAWARAN YANG DIKELUARKAN OLEH UKM.
TARIKH DIMASUKKAN : 03 APR 2024

TENDER - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA - NETST202400033 - NO. TENDER : NETST202400033. TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT BIJI BAGI RAWATAN KANSER DARAH DAN KANSER KOLON SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM. TARIKH PELAWAAN: 02/04/2024. TARIKH JUAL DOKUMEN: 02/04/2024 –23/04/2024. TARIKHTUTUP: 23/04/2024 (12.00 TENGAH HARI). PEMBEKAL YANG BERPENGALAMAN DANBERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD BIDANG 050201(DADAH BERJADUAL) DAN TELAH BERDAFTAR DENGAN SISTEM NETS (MOHON TUAN/PUAN UNTUKMEMBUAT PENDAFTARAN PADA SISTEM NETS UNTUK URUSAN PEROLEHAN) – LAMAN SESAWANGHTTP://UKMPEROLEHAN.COM.MY. DOKUMEN TENDER DIJUAL DENGAN HARGA RM50.00SENASKHAH. DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI DI SISTEM EPEROLEHAN UKM. DOKUMENTENDER DIJUAL DENGAN HARGA RM50.00 SENASKHAH DALAM BENTUK SOFT COPY. PEMBAYARANBOLEH DIBUAT SECARA ATAS TALIAN (ONLINE) MELALUI UKM PAYMENT.SEBARANGPERTANYAAN BERKENAAN PEMBELIAN DOKUMEN BOLEH HUBUNGI TALIAN 03-9145 5209/ 5207/5212.
TARIKH DIMASUKKAN : 02 APR 2024

SEBUT HARGA - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA - NETSS202400117 - NO. SEBUT HARGA: NETSS202400117 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA ALAT PHOTO FERMENT BIOREACTOR SYSTEM UNTUK INSTITUT BIOLOGI SISTEM, UKM TARIKH PELAWAAN: 01/04/2024 TARIKH JUAL DOKUMEN 01/04/2024 (ISNIN) TARIKH TUTUP: 16/04/2024 (SELASA) JAM 12.00 TENGAHARI (MASA DI SISTEM E-PEROLEHAN UKM) SEBUT HARGA INI ADALAH DIPELAWA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERPENGALAMAN DAN BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD BIDANG 060501 BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA ALAT PHOTO FERMENT BIOREACTOR SYSTEM UNTUK INSTITUT BIOLOGI SISTEM, UKM.UNIVERSITI TIDAK TERIKAT UNTUK MENERIMA MANA-MANA SEBUT HARGA. DOKUMEN SEBUT HARGA BOLEH DI DAPATI SISTEM E-PEROLEHAN UKM (EP@UKM) MELALUI PAUTAN HTTPS://UKMPEROLEHAN.UKM.MY DENGAN BAYARAN SEBANYAK RM 30.00 SECARA ATAS TALIAN (ONLINE) MELALUI UKM PAYMENT. SYARIKAT PERLU BERDAFTAR TERLEBIH DAHULU MELALUI SISTEM EP@UKM. SEBUT HARGA HENDAKLAH SAH LAKU SELAMA TEMPOH 90 HARI DARI TARIKH SEBUT HARGA DITUTUP DAN PENYEBUTHARGA TIDAK BOLEH MENARIK BALIK TAWARANNYA DI DALAM TEMPOH TERSEBUT. PEMAKLUMAN BERKAITAN DENGAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL YANG BERJAYA MENERIMA TAWARAN PEROLEHAN PEMBEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA MELALUI SISTEM EP@UKM AKAN DIKENAKAN FI PERKHIDMATAN. PENGIRAAN FI PERKHIDMATAN INI TERTAKLUK KEPADA KADAR DAN HAD MAKSIMUM YANG DITETAPKAN PADA PEKELILING KERAJAAN 1PP PK 5.1 - PERKARA 4.1.3 FI PERKHIDMATAN IAITU: I. KADAR 0.8% PADA KONTRAK BUKAN BERMASA DAN PEMBAYARAN DIBUAT SECARA SEKALI SAHAJA (ONEOFF PAYMENT) II. KADAR 0.4% PADA KONTRAK BERMASA DAN PEMBAYARAN DIBUAT SECARA BERPERINGKAT (MULTIPLE PAYMENT). SYARIKAT JUGA BOLEH MELAYARI LAMAN WEB UKM DI ALAMAT HTTP://WWW.UKM.MY/ETENDER DAN HTTP://MYPROCUREMENT.TREASURY.GOV.MY UNTUK MAKLUMAT LANJUT.SEKIAN, TERIMA KASIH.
TARIKH DIMASUKKAN : 01 APR 2024

SEBUT HARGA - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA - NETSS202400105 - NO. SEBUT HARGA: NETSS202400105 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR GOLD BAR DAN GOLD WAFER UNTUK FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN, UKM.TARIKH PELAWAAN: 25/03/2024 TARIKH JUAL DOKUMEN 25/03/2024 (ISNIN) TARIKH TUTUP: 16/04/2024 (SELASA) JAM 12.00 TENGAHARI (MASA DI SISTEM E-PEROLEHAN UKM) SEBUT HARGA INI ADALAH DIPELAWA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERPENGALAMAN DAN BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD BIDANG 030201 BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR GOLD BAR DAN GOLD WAFER UNTUK FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN, UKM.UNIVERSITI TIDAK TERIKAT UNTUK MENERIMA MANA-MANA SEBUT HARGA. DOKUMEN SEBUT HARGA BOLEH DI DAPATI SISTEM E-PEROLEHAN UKM (EP@UKM) MELALUI PAUTAN HTTPS://UKMPEROLEHAN.UKM.MY DENGAN BAYARAN SEBANYAK RM 30.00 SECARA ATAS TALIAN (ONLINE) MELALUI UKM PAYMENT. SYARIKAT PERLU BERDAFTAR TERLEBIH DAHULU MELALUI SISTEM EP@UKM. SEBUT HARGA HENDAKLAH SAH LAKU SELAMA TEMPOH 90 HARI DARI TARIKH SEBUT HARGA DITUTUP DAN PENYEBUTHARGA TIDAK BOLEH MENARIK BALIK TAWARANNYA DI DALAM TEMPOH TERSEBUT. PEMAKLUMAN BERKAITAN DENGAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL YANG BERJAYA MENERIMA TAWARAN PEROLEHAN PEMBEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA MELALUI SISTEM EP@UKM AKAN DIKENAKAN FI PERKHIDMATAN. PENGIRAAN FI PERKHIDMATAN INI TERTAKLUK KEPADA KADAR DAN HAD MAKSIMUM YANG DITETAPKAN PADA PEKELILING KERAJAAN 1PP PK 5.1 - PERKARA 4.1.3 FI PERKHIDMATAN IAITU: I. KADAR 0.8% PADA KONTRAK BUKAN BERMASA DAN PEMBAYARAN DIBUAT SECARA SEKALI SAHAJA (ONEOFF PAYMENT) II. KADAR 0.4% PADA KONTRAK BERMASA DAN PEMBAYARAN DIBUAT SECARA BERPERINGKAT (MULTIPLE PAYMENT). SYARIKAT JUGA BOLEH MELAYARI LAMAN WEB UKM DI ALAMAT HTTP://WWW.UKM.MY/ETENDER DAN HTTP://MYPROCUREMENT.TREASURY.GOV.MY UNTUK MAKLUMAT LANJUT.SEKIAN, TERIMA KASIH.
TARIKH DIMASUKKAN : 01 APR 2024

SEBUT HARGA - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA - UKM.AMN.400-3/4/1. - NO. BIDAAN PENJANAAN : UKM.AMN.400-3/4/1 TAJUK : BIDAAN PENJANAAN BAGI MENJALANKAN DAN MENGURUSKAN PERKHIDMATAN KAFETERIA KOMPLEKS PUSAT PERHUBUNGAN ALUMNI UKM (ALUMNI-UKM), UKM BANGI MERUJUK KEPADA PERKARA DI ATAS, ADALAH DIMAKLUMKAN BAHAWA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BERBESAR HATI MEMPELAWA SYARIKAT TUAN/PUAN UNTUK TURUT SERTA DALAM BIDAAN SEPERTI NOTIS YANG DILAMPIRKAN. KOD BIDANG : 040101 – MAKANAN DAN BAHAN MENTAH KERING/BASAH. 040102 – MAKANAN DAN MINUMAN (TIN,BOTOL DAN BUNGKUS). 040103 – MAKANAN BERMASAK (ISLAM) RM30.00 SENASKAH. (DIJUAL DALAM BENTUK SALINAN LEMBUT) TARIKH BUKA BIDAAN PENJANAAN: 01 APRIL 2024 (ISNIN) TARIKH, MASA DAN TEMPAT LAWATAN TAPAK : 16 APRIL 2024 (SELASA). 2.30 PETANG BERKUMPUL DI ARAS BAWAH, KOMPLEKS ALUMNI-UKM, UKM BANGI (BERSEBELAHAN DANAU UKM). KOORDINAT: 2.933784, 101.787354 TARIKH DAN MASA AKHIR BELI DOKUMEN BIDAAN : 22 APRIL 2024 (ISNIN). SEBELUM 5:00 PETANG MENGIKUT JAM DI PEJABAT PUSAT PENGURUSAN PENJANAAN UKM (JANA@UKM) TARIKH DAN MASA TUTUP BIDAAN : 23 APRIL 2024 (SELASA) SEBELUM 12:00 TENGAHARI MENGIKUT JAM DI PEJABAT PUSAT PENGURUSAN PENJANAAN UKM (JANA@UKM) TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN DAN PERLU DIHADIRI OLEH PEMILIK SYARIKAT ATAU WAKIL. UNTUK MAKSUD INI, SILA BAWA DOKUMEN ASAL DAN SATU (1) SALINAN PERAKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT DAN DOKUMEN PENGENALAN DIRI SEMASA MENGHADIRI LAWATAN TAPAK. PEMBIDA HENDAKLAH MEMBAWA SIJIL ASAL PERAKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT, DAN SATU SALINAN BAGI SETIAP SIJIL TERSEBUT SEMASA MENDAPATKAN DOKUMEN BIDAAN PENJANAAN. JIKA TIDAK DAPAT HADIR SENDIRI, WAKIL SYARIKAT HENDAKLAH MEMBAWA SURAT PENGESAHAN SEBAGAI WAKIL YANG DITAULIAHKAN. TEMPOH SAHLAKU BIDAAN PENJANAAN ADALAH SELAMA SEMBILAN PULUH (90 HARI) SELEPAS TARIKH TUTUP BIDAAN TERSEBUT. DOKUMEN INI HENDAKLAH DISIFATKAN MENJADI DAN DIBACA SERTA DITAKSIRKAN SEBAGAI SEBAHAGIAN DARIPADA PERJANJIAN. DOKUMEN BIDAAN PENJANAAN YANG SEMPURNA DIISI TERMASUK SEGALA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN (JIKA BERKENAAN) HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM PETI SEBUTHARGA YANG DILABEL SEPERTI TAJUK BIDAAN DI ATAS MERANGKUMI SATU (1) SALINAN KERAS (HARDCOPY) DAN SATU (1) SALINAN LEMBUT (SOFT COPY) MELALUI SERAHAN PEMACU PEN (PENDRIVE) KE PETI SEBUTHARGA, JABATAN BENDAHARI ARAS 1, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI KEBANGSAAAN MALAYSIA, 43600 UKM BANGI, SELANGOR SEBARANG PERTANYAAN LANJUT MENGENAI NOTIS INI BOLEH HUBUNGI PN. MAS NURUL AMIRAH ABDUL MALEK / EN. MOHD KAMAL BIN ABD AZIZ DI ALAMAT EMEL: [email protected] / [email protected]
TARIKH DIMASUKKAN : 01 APR 2024

Kata kunci "UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA" mempunyai 2715 Tenders. Login atau Daftar Untuk Melihat Data Seterusnya